Cornelis Boks

Op 22 februari jl. is overleden ons erelid

Cornelis (Kees) Petrus Boks

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Als hoornist, bestuurslid en bibliothecaris heeft Kees zich zijn leven lang ingezet voor onze vereniging.

Wij wensen de familie Boks veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens bestuur en leden van de KHD

Harmoniekapel